Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.

Janusz Korczak

Zespół

Dariusz Piotr Palarski

Magister rehabilitacji ruchowej specjalista I ° rehabilitacji w medycynie, fizjoterapeuta, licencjonowany psycholog kryzysu i interwencji kryzysowej I i II stopnia, specjalista odnowy biologicznej, terapeuta zajęciowy, socjoterapeuta i resocjalizator, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, edukator prozdrowotny i ds. bezpieczeństwa, negocjator-mediator cert. Nr 33 KSM – wpis na listę osób godnych zaufania przy SO Kraków pod Nr 0168-3/05, terapeuta kinezjologii cert. 101 Nr 66479 – zaświadczenie PSK Nr 1091/2012/JK, terapeuta neurofizjologii – specjalista II° EEG biofeedbacku, psychoonkolog, specjalista Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ), przygotowany w zakresie terapii simontowskiej walki z chorobą nowotworową, terapii grupowej wg Balinta, etyk oświatowy i specjalista przedsiębiorczości, wieloletni pracownik kliniczny i oświatowy, były pracownik DPS-u, członek stowarzyszenia Neurofizjologii Klinicznej.

Dariusz Piotr Palarski
Natalia Płoszczyca​

Natalia Płoszczyca

Jestem licencjonowaną pielęgniarką, a także certyfikowaną dogoterapeutką. Moja przygoda z dogoterapią zaczęła się podczas studiów pielęgniarskich, kiedy podczas pracy z ludźmi niepełnosprawnymi i dziećmi ze specjalnymi potrzebami, doszłam do wniosku, iż terapia z udziałem zwierząt jest w większości przypadków idealnym sposobem by wspomagać rozwój człowieka i zapobiegać jego dalszym deficytom, a zajęcia z udziałem psa zarówno w grupie osób niepełnosprawnych jak i tych bez specjalnych potrzeb edukacyjnych dają wspaniałe rezualtaty niezależnie od zamierzonego celu.

Zajęcia są prowadzone w formie indywidualnej lub grupowej, a ich przebieg zależy od rodzaju i stopnia zaburzeń, z którymi zmaga się podopieczny. Zajęcia z zakresu dogoterapii oferowane są między innymi dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z różnymi zaburzeniami rozwoju, dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, afazją czy niepełnosprawnością intelektualną. Oferowane zajęcia mogą również przybrać formę zajęć edukacyjnych, które przeznaczone są dla dzieci bez specjalnych potrzeb edukacyjnych, podczas których dzieci uczą sią między innymi bezpiecznego kontaktu z psem, przełamywania lęków, opieki i pielęgnacji nad psem, a także ciekawostek na temat danej rasy. Wszystkie zajęcia prowadzone są w sposób aktywny, gdzie dzieci biorą udział w poszczególnych zabawach i ćwiczeniach. Mają one za zadanie dostarczyć uczestnikom pozytywnego ładunku emocjonalnego, satysfakcji z obcowania z psem, przełamują lęki w kontaktach z otoczeniem, stymulują rozwój zmysłów i postrzegania, pozwalają oderwać się od otaczającej ich rzeczywistości. Z psem łatwiej dziecku nauczyć się czytać, opanować liczenie, doskonalić umiejętności społeczne, kształtować wrażliwość czy rozwijać motorykę dużą i małą, Podczas zajęć edukacyjnych z udziałem psa prowadzone są ćwiczenia kształtujące orientację przestrzenną, rozwijające samodzielność i sprawność ruchową, dokonalące umiejętność liczenia, wspomające umiejętność syntezy i analizy, wspomagające umiejętność klasykacji oraz rozpoznawania i nazywania kolorów, ułatwiające myślenie przyczynowo-skutkowe i rozwój umiejętności przewidywania, a także ćwiczenia wspomagające rozwój mowy. Pracuję z dwoma psami- Kajtek to dwuletni, mały ”lisek”, pomimo tego, że nie jest psem rasowym, razem ukończyliśmy kurs dogoterapii uzyskując ocenę bardzo dobrą. Uwielbia kontakt z ludźmi i szybko się uczy. Potrafi całą swoją uwagę skupić na przewodniku, kocha pieszczoty i wykonywanie poleceń. Milo to 9 miesięczny szczeniak rasy Berneński Pies Pasterski. Ze względu na nieosiągniętą całkowitą dojrzałość Milo sporadycznie bierze udział w zajęciach, przygotowując się do dalszej pracy. To bardzo towarzyski pies, lubiący kontakt z dziećmi, który potrafi dostosować się do sytuacji.

Katarzyna Lampa

Psycholog, pedagog, tyfolpedagog, terapeuta Instrumental Enrichment (nr certyfikatu 47/IE/2018). Od wielu lat pracuję w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Myślenicach, zajmując się diagnozą i terapią pedagogiczną, wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, prowadząc zajęcia indywidualne i grupowe. Interesuję się zagadnieniami dotyczącymi trudności w nauce matematyki oraz ich terapią. W 2018 roku uzyskałam certyfikat terapeuty uprawniający do prowadzenia zajęć Metodą Profesora Feuersteina -Instrumental Enrichment.

Katarzyna Lampa
Aldona Walas

Aldona Walas

Jestem Absolwentką Medycznego Studium Zawodowego we Wrocławiu, Wydział Pielęgniarstwa, kierunek Pielęgniarstwo (1988), Absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wydział Wychowania Fizycznego, kierunek Turystyka i Rekreacja (1998)  oraz Absolwentką Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, kierunek Pedagogika (2002). Posiadam bogate doświadczenie w pracy z dziećmi. Specjalizuję się w zajęciach terapii wad postawy, rehabilitacji dzieci, zajęciach ogólnorozwojowych, zajęciach taneczno – gimnastycznych. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywałam na przestrzeni wielu lat na stanowiskach pielęgniarki na Oddziale Dziecięcym Szpitala Powiatowego w Oławie oraz na Oddziale Noworodkowym Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu (6 lat), praca na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej oraz zajęć rewalidacyjnych w Zespole Placówek Oświatowych w Krzczonowie (18 lat), praca z dziećmi na koloniach, zimowiskach, wycieczkach edukacyjnych na terenie Polski i za granicą.  

Ukończyłam kursy i szkolenia doskonalące z zakresu prowadzenia zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, szkolenie taneczne „Cheerleaders”, szkolenie „Komunikacja z dzieckiem o zaburzonym zachowaniu”, szkolenie trenerskie „Przystosowanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli do nowych potrzeb rynku edukacyjnego”, Szkolenie „Trudne zachowania dzieci i młodzieży w kontekście specyficznych zaburzeń: FASD, ADHD, RAD oraz kurs internetowy „Warsztat skutecznego nauczyciela- wsparcie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się z klas IV- VI”.    

Elżbieta Wójcik – Jackowska

Magister pielęgniarstwa, pedagog, tyflopedagog, specjalista Wczesnego Wspomagania Rozwoju, terapeuta ręki. Posiadam długoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami. Specjalizuje się w terapiach wspomaganie rozwoju małej i dużej motoryki, terapia ręki, stymulacja funkcji wzrokowych u słabowidzących, ćwiczenia analizatora wzrokowego, ćwiczenia pamięci wzrokowej, Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne, elementy sensomotorycznej terapii widzenia.

Elżbieta Wójcik – Jackowska

Klaudia Wójcik

Jestem psychologiem i psychoterapeutką w nurcie systemowym. Mam doświadczenie w pracy z dorosłymi, rodzinami i młodzieżą. Prowadzę terapię indywidualną, rodzinną oraz zajęcia indywidualne i grupowe. Zajmuje się również diagnostyką.
Ukończyłam czteroletni kurs przygotowujący do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie oraz liczne szkolenia doszkalające.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam min in w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ, Kraków na oddziale psychiatrycznym, poradni psychologiczno- pedagogicznej w Dobczycach, w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzonym przez Stowarzyszenie Wspomagania osób niepełnosprawnych Kolonia w Sułkowicach.

Agnieszka Malik

Absolwentka Krakowskiej Akademi Wychowania Fizycznego kierunku Terapeuta Zajęciowy. Dyplomowany terapeuta integracji sensorycznej. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z metody Snoezelen, a także kurs komunikacja personalna w obsłudze pacjenta cierpiącego na zaburzenia psychiczne lub rodziny pacjenta, oraz integracja sensoryczna w praktyce.  Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła podczas wielu praktyk między innymi w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II na oddziale rehabilitacji dzieci, oraz podejmując pracę w krakowskim żłobku integracyjnym, a także w centrum integracji sensorycznej.  W swojej pracy z dziećmi skupia się na integracji, aktywizacji rozwoju fizycznego, psychomotorycznego, oraz sensorycznego dzieci.

Agnieszka Malik
Gabriela Senderska

Gabriela Senderska

Z wykształcenia jestem pedagogiem oraz nauczycielem nauczania wczesnoszkolnego. Jestem też absolwentką Polskiego Instytutu Montessori. Metoda Marii Montessori jest dla mnie idealnym wyborem, ponieważ łączy zawód nauczyciela z zawodem terapeuty, co pozwala mi robić to co kocham. Jestem osobą bardzo twórczą i wszechstronną – interesuję się sportem, fotografią, modą, literaturą. Uważam, że w życiu bardzo ważne jest poszerzanie horyzontów i czerpanie radości z każdej chwili.

Teresa Szafraniec

Logopeda, pedagog wczesnoszkolny i przedszkolny dot. zagrożeń edukacyjnych, koordynator do spraw bezpieczeństwa oraz nauczyciel z długoletnim stażem.

Teresa Szafraniec
Karolina Kaczkowska

Karola Kaczkowska

Moje motto: Niemożliwe nie istnieje!

Magister Psychologii na USWPS w Warszawie, ukończone studia podyplomowe: Przygotowanie Pedagogiczne, Oligofrenopedagogika oraz  moduł Psychotraumatologia i Interwencja Kryzysowa.

Odbyłam wiele kursów i szkoleń specjalistycznych w zakresie; Metody Paula Dennisona, -Kierownika Kolonii, Animatora, Wychowawcy Kolonijnego, Kierownika Ośrodków wychowawczych czy Szkolenie Mentorskie.

Posiadam 10 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Na co dzień nauczyciel wspomagający w szkole, psycholog i pedagog. Prowadzę również dwa stowarzyszenia. Jestem organizatorem eventów biegowych w Małopolsce, imprez charytatywnych, sportowych, kulturalnych oraz wszelkiego rodzaju wyjazdów zorganizowanych.

Anna Frączek

Absolwentka kierunku Pedagogika Specjalna w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie, studiów podyplomowych w zakresie oligofrenopedagogiki oraz edukacji i rewalidacji osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu. Ukończyła liczne kursy wspomagające terapię i edukację dzieci m.in. „Diagnozę zaburzeń posturalnych”, „Terapię neurotaktylną” czy „Pełne przygotowanie do pracy z dzieckiem z ADHD”. Certyfikowany terapeuta zaburzeń Integracji Sensorycznej w zakresie terapii i diagnozy, certyfikowany terapeuta w zakresie terapii i diagnozy w Terapii Ręki, dogoterapeuta. Prowadzi firmę „PINATS” Akademia Zooterapii, w ramach której realizuje zajęcia terapeutyczne i edukacyjne z psem oraz szkolenia przygotowujące psy terapeutyczne oraz psy towarzyszące dla rodzin z niepełnosprawną osobą.

Od 2009 roku we współpracy z placówkami rehabilitacyjnymi i edukacyjnymi województw podkarpackiego a obecnie małopolskiego, śląskiego prowadzi zajęcia przeznaczone dla dzieci zdrowych, niepełnosprawnych ruchowo oraz z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w zakresie dogoterapii oraz terapii i diagnozy Integracji Sensorycznej.

Anna Frączek

Beata Leśniak

Z wykształcenia jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Ukończyłam także studia podyplomowe na kierunku Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, rytmika i taniec, a obecnie podyplomowo studiuję logopedię. Bardzo często biorę udział w różnorodnych szkoleniach i warsztatach, z których czerpie mnóstwo inspiracji. Uwielbiam dzieci i praca z nimi sprawia mi wielką przyjemność. Jestem osobą sumienną i lubię nowe wyzwania. Uważam, że najważniejszą rzeczą w pracy z dziećmi jest cierpliwość i zrozumienie małego człowieka. 

Ukończyłam m.in. szkolenia w zakresie; Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej dzieci w wieku przedszkolnym oraz Konstruowanie programów i prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, Indywidualizacja procesu wychowania oraz edukacji w przedszkolu, Nauka przez zabawę z wykorzystaniem gier edukacyjnych, Metoda – Dyscyplina bez nakazów , Fitness terapeutyczny dla dzieci, Aktywizacja ruchowa dzieci, Duża motoryka w małym palcu oraz Plastyczne inspiracje-wykorzystanie technik plastycznych w edukacji wczesnoszkolnej.

Angelika Kadzik

Psycholog z uprawnieniami pedagogicznymi, trener umiejętności społecznych, trener efektywnej nauki i szybkiego czytania, instruktor praktycznej nauki zawodu, trener rekreacji ruchowej. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Szkoły Trenerów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała w Międzynarodowej Szkole Podstawowej, Szkole językowej, Przedszkolu, Żłobku, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym, Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci, jak również podczas wolontariatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących.

W Stowarzyszeniu Wiosna koordynowała działania rozwojowe oraz prowadziła szkolenia, wykłady, warsztaty oraz wdrożenia zarówno dla Pracowników jak też dla Wolontariuszy. Zafascynowana treningiem kreatywności, metodami grywalizacji, wykorzystywania wyobraźni w generowaniu rozwiązań oraz rozwojem osobistym. Prywatnie zwolenniczka aktywnego wypoczynku zarówno na rowerze, rolkach, snowboardzie, ale też miłośniczka zwiedzania, słuchania audiobooków oraz długich rozmów.

O Centrum

Dlaczego my?

Specjalistyczne Centrum Edukacji i Rozwoju KOALA powstało w celu wspierania harmonijnego rozwoju dzieci. W Centrum łączymy diagnozę, terapię oraz naukę z zabawą, dbamy również, by atmosfera była przyjazna dziecku i budziła w nim pozytywne emocje.

Jaki mamy cel?

  • Zapewnienie każdemu dziecku warunków do wszechstronnego rozwoju zgodnie z jego potencjałem i możliwościami poprzez rozbudzenie dziecięcej ciekawości i potrzeby poznawania świata,
  • Współdziałanie z rodziną dziecka w procesie terapeutycznym, psychologicznym oraz edukacyjnym, wzmacnianie roli rodziców, wspieranie w procesach wychowawczych i dydaktycznych,
  • Stosowanie nowoczesnych metod i form pracy sprzyjających rozwijaniu talentów, zdolności i zainteresowań dzieci.
  • Wprowadzanie dzieci w świat sztuki, rozwijanie kreatywności i otwartości poprzez oferowanie różnorodnych form ekspresji artystycznej.

Drogi Rodzicu, jeśli zastanawiasz się w jaki sposób rozwinąć talenty i zainteresowania swojego dziecka, jeśli potrzebujesz dla Niego wsparcia terapeutycznego, to trafiłeś do najlepszego miejsca. Nasze Centrum to miejsce, w którym Twoje Dziecko może stać się tym kim może. Profesjonalna, doświadczona i sympatyczna kadra czeka na CIEBIE i TWOJE DZIECKO.

Każde dziecko jest dla nas wyjątkowe, każde dokładnie poznajemy i tworzymy dla niego korzystne warunki rozwoju.

Misją naszego Centrum jest wspomaganie w rozwoju dziecka.  „Wspomaganie w rozwoju” nie jest ograniczone tylko do dzieci niepełnosprawnych. Znaczenie jest o wiele szersze i dotyczy każdego, którego rozwój chcemy stymulować do optymanych i indywidualnych możliwości. Nasza oferta skierowana jest zatem do wszystkich dzieci i tych wybitnie zdolnych, z różnymi zainteresowanymi, z problemami w zachowaniu, z trudnościami w uczeniu się jak i do tych, które na co dzień muszą pokonywać różnego rodzaju trudności warunkowane niepełnosprawnością.

Nasza kadra to osoby z bogatym i wielospecjalistycznym przygotowaniem do pracy z dzieckiem. Stanowimy zgrany zespół, bazując na interdyscyplinarnym spojrzeniu na dziecko.

Historia

Idea otwarcia Specjalistycznego Centrum Edukacji i Rozwoju KOALA zrodziła się kilka lat temu pod wpływem własnych doświadczeń, własnych potrzeb i oczekiwań oraz analizy lokalnego rynku. Chęć stworzenia dla dzieci jak najlepszych warunków rozwoju i próba wsparcia ich rodziców w procesie wychowawczym zapoczątkowała myśl o otwarciu swojej własnej placówki. Celem było miejsce w którym każdy mały człowiek będzie mógł liczyć na zrozumienie i indywidualne podejście ze strony terapeuty, a każdy rodzic będzie mógł otrzymać wsparcie, dzięki któremu jego dziecko będzie miało możliwość wszechstronnego rozwoju. Nasze Centrum widzi również potrzebę wspierania dzieci w procesie edukacyjnym, logopedycznym oraz ogólnorozwojowym.

W Specjalistycznym Centrum Edukacji i Rozwoju KOALA łączymy terapię oraz naukę z zabawą, dbamy również, by atmosfera była przyjazna dziecku i budziła w nim pozytywne emocje tak, aby czuło się ono dobrze i bezpiecznie. Do każdego dziecka i jego rodzica podchodzimy indywidualnie, stwarzając warunki, dzięki którym dziecko z trudnościami będzie mogło liczyć na złapanie go za rękę i poprowadzenie w odpowiednim kierunku.

Obserwuj nas