Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.

Janusz Korczak

Zespół

Karolina Kaczkowska

Karola Kaczkowska

Moje motto: Niemożliwe nie istnieje!

Magister Psychologii na USWPS w Warszawie, ukończone studia podyplomowe: Przygotowanie Pedagogiczne, Oligofrenopedagogika oraz  moduł Psychotraumatologia i Interwencja Kryzysowa.

Odbyłam wiele kursów i szkoleń specjalistycznych w zakresie; Metody Paula Dennisona, -Kierownika Kolonii, Animatora, Wychowawcy Kolonijnego, Kierownika Ośrodków wychowawczych czy Szkolenie Mentorskie.

Posiadam 10 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Na co dzień nauczyciel wspomagający w szkole, psycholog i pedagog. Prowadzę również dwa stowarzyszenia. Jestem organizatorem eventów biegowych w Małopolsce, imprez charytatywnych, sportowych, kulturalnych oraz wszelkiego rodzaju wyjazdów zorganizowanych.

Katarzyna Lampa

Psycholog, pedagog, tyfolpedagog, terapeuta Instrumental Enrichment (nr certyfikatu 47/IE/2018). Od wielu lat pracuję w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Myślenicach, zajmując się diagnozą i terapią pedagogiczną, wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, prowadząc zajęcia indywidualne i grupowe. Interesuję się zagadnieniami dotyczącymi trudności w nauce matematyki oraz ich terapią. W 2018 roku uzyskałam certyfikat terapeuty uprawniający do prowadzenia zajęć Metodą Profesora Feuersteina -Instrumental Enrichment.

Katarzyna Lampa
Natalia Płoszczyca​

Natalia Płoszczyca

Jestem licencjonowaną pielęgniarką, a także certyfikowaną dogoterapeutką. Moja przygoda z dogoterapią zaczęła się podczas studiów pielęgniarskich, kiedy podczas pracy z ludźmi niepełnosprawnymi i dziećmi ze specjalnymi potrzebami, doszłam do wniosku, iż terapia z udziałem zwierząt jest w większości przypadków idealnym sposobem by wspomagać rozwój człowieka i zapobiegać jego dalszym deficytom, a zajęcia z udziałem psa zarówno w grupie osób niepełnosprawnych jak i tych bez specjalnych potrzeb edukacyjnych dają wspaniałe rezualtaty niezależnie od zamierzonego celu.

Zajęcia są prowadzone w formie indywidualnej lub grupowej, a ich przebieg zależy od rodzaju i stopnia zaburzeń, z którymi zmaga się podopieczny. Zajęcia z zakresu dogoterapii oferowane są między innymi dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z różnymi zaburzeniami rozwoju, dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, afazją czy niepełnosprawnością intelektualną. Oferowane zajęcia mogą również przybrać formę zajęć edukacyjnych, które przeznaczone są dla dzieci bez specjalnych potrzeb edukacyjnych, podczas których dzieci uczą sią między innymi bezpiecznego kontaktu z psem, przełamywania lęków, opieki i pielęgnacji nad psem, a także ciekawostek na temat danej rasy. Wszystkie zajęcia prowadzone są w sposób aktywny, gdzie dzieci biorą udział w poszczególnych zabawach i ćwiczeniach. Mają one za zadanie dostarczyć uczestnikom pozytywnego ładunku emocjonalnego, satysfakcji z obcowania z psem, przełamują lęki w kontaktach z otoczeniem, stymulują rozwój zmysłów i postrzegania, pozwalają oderwać się od otaczającej ich rzeczywistości. Z psem łatwiej dziecku nauczyć się czytać, opanować liczenie, doskonalić umiejętności społeczne, kształtować wrażliwość czy rozwijać motorykę dużą i małą, Podczas zajęć edukacyjnych z udziałem psa prowadzone są ćwiczenia kształtujące orientację przestrzenną, rozwijające samodzielność i sprawność ruchową, dokonalące umiejętność liczenia, wspomające umiejętność syntezy i analizy, wspomagające umiejętność klasykacji oraz rozpoznawania i nazywania kolorów, ułatwiające myślenie przyczynowo-skutkowe i rozwój umiejętności przewidywania, a także ćwiczenia wspomagające rozwój mowy. Pracuję z dwoma psami- Kajtek to dwuletni, mały ”lisek”, pomimo tego, że nie jest psem rasowym, razem ukończyliśmy kurs dogoterapii uzyskując ocenę bardzo dobrą. Uwielbia kontakt z ludźmi i szybko się uczy. Potrafi całą swoją uwagę skupić na przewodniku, kocha pieszczoty i wykonywanie poleceń. Milo to 9 miesięczny szczeniak rasy Berneński Pies Pasterski. Ze względu na nieosiągniętą całkowitą dojrzałość Milo sporadycznie bierze udział w zajęciach, przygotowując się do dalszej pracy. To bardzo towarzyski pies, lubiący kontakt z dziećmi, który potrafi dostosować się do sytuacji.

Elżbieta Wójcik – Jackowska

Magister pielęgniarstwa, pedagog, tyflopedagog, specjalista Wczesnego Wspomagania Rozwoju, terapeuta ręki. Posiadam długoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami. Specjalizuje się w terapiach wspomaganie rozwoju małej i dużej motoryki, terapia ręki, stymulacja funkcji wzrokowych u słabowidzących, ćwiczenia analizatora wzrokowego, ćwiczenia pamięci wzrokowej, Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne, elementy sensomotorycznej terapii widzenia.

Elżbieta Wójcik – Jackowska

O Centrum

Dlaczego my?

Specjalistyczne Centrum Edukacji i Rozwoju KOALA powstało w celu wspierania harmonijnego rozwoju dzieci. W Centrum łączymy diagnozę, terapię oraz naukę z zabawą, dbamy również, by atmosfera była przyjazna dziecku i budziła w nim pozytywne emocje.

Jaki mamy cel?

  • Zapewnienie każdemu dziecku warunków do wszechstronnego rozwoju zgodnie z jego potencjałem i możliwościami poprzez rozbudzenie dziecięcej ciekawości i potrzeby poznawania świata,
  • Współdziałanie z rodziną dziecka w procesie terapeutycznym, psychologicznym oraz edukacyjnym, wzmacnianie roli rodziców, wspieranie w procesach wychowawczych i dydaktycznych,
  • Stosowanie nowoczesnych metod i form pracy sprzyjających rozwijaniu talentów, zdolności i zainteresowań dzieci.
  • Wprowadzanie dzieci w świat sztuki, rozwijanie kreatywności i otwartości poprzez oferowanie różnorodnych form ekspresji artystycznej.

Drogi Rodzicu, jeśli zastanawiasz się w jaki sposób rozwinąć talenty i zainteresowania swojego dziecka, jeśli potrzebujesz dla Niego wsparcia terapeutycznego, to trafiłeś do najlepszego miejsca. Nasze Centrum to miejsce, w którym Twoje Dziecko może stać się tym kim może. Profesjonalna, doświadczona i sympatyczna kadra czeka na CIEBIE i TWOJE DZIECKO.

Każde dziecko jest dla nas wyjątkowe, każde dokładnie poznajemy i tworzymy dla niego korzystne warunki rozwoju.

Misją naszego Centrum jest wspomaganie w rozwoju dziecka.  „Wspomaganie w rozwoju” nie jest ograniczone tylko do dzieci niepełnosprawnych. Znaczenie jest o wiele szersze i dotyczy każdego, którego rozwój chcemy stymulować do optymanych i indywidualnych możliwości. Nasza oferta skierowana jest zatem do wszystkich dzieci i tych wybitnie zdolnych, z różnymi zainteresowanymi, z problemami w zachowaniu, z trudnościami w uczeniu się jak i do tych, które na co dzień muszą pokonywać różnego rodzaju trudności warunkowane niepełnosprawnością.

Nasza kadra to osoby z bogatym i wielospecjalistycznym przygotowaniem do pracy z dzieckiem. Stanowimy zgrany zespół, bazując na interdyscyplinarnym spojrzeniu na dziecko.

Historia

Idea otwarcia Specjalistycznego Centrum Edukacji i Rozwoju KOALA zrodziła się kilka lat temu pod wpływem własnych doświadczeń, własnych potrzeb i oczekiwań oraz analizy lokalnego rynku. Chęć stworzenia dla dzieci jak najlepszych warunków rozwoju i próba wsparcia ich rodziców w procesie wychowawczym zapoczątkowała myśl o otwarciu swojej własnej placówki. Celem było miejsce w którym każdy mały człowiek będzie mógł liczyć na zrozumienie i indywidualne podejście ze strony terapeuty, a każdy rodzic będzie mógł otrzymać wsparcie, dzięki któremu jego dziecko będzie miało możliwość wszechstronnego rozwoju. Nasze Centrum widzi również potrzebę wspierania dzieci w procesie edukacyjnym, logopedycznym oraz ogólnorozwojowym.

W Specjalistycznym Centrum Edukacji i Rozwoju KOALA łączymy terapię oraz naukę z zabawą, dbamy również, by atmosfera była przyjazna dziecku i budziła w nim pozytywne emocje tak, aby czuło się ono dobrze i bezpiecznie. Do każdego dziecka i jego rodzica podchodzimy indywidualnie, stwarzając warunki, dzięki którym dziecko z trudnościami będzie mogło liczyć na złapanie go za rękę i poprowadzenie w odpowiednim kierunku.

Obserwuj nas